EKONOMİ
Giriş Tarihi : 21-06-2022 12:31

Yurt dışı yatırımlarında AB ülkeleri ilk sırada yer aldı

Türkiye kaynaklı yurt dışı yatırımlarda yüzde 65,4 pay ve 30,4 milyar dolarlık sermaye pozisyonuyla Avrupa Birliği (AB) ülkeleri öne çıktı..

Yurt dışı yatırımlarında AB ülkeleri ilk sırada yer aldı

Ticaret Bakanlığının 2021 yılına ilişkin yürüttüğü "Yurt Dışı Yatırım Anketi"nden yaptığı derlemeye göre, çalışma kapsamında 2 bin 865 yatırıma ilişkin bilgiler toplandı. Gerçek kişilerden son bir yıl itibarıyla yerleşik oldukları ekonominin Türkiye olduğunu belirtenlerin yatırımları istatistiki olarak kayda alındı.

Ankete göre, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri 2 bin 43 yatırımın 2021 yıl sonu itibarıyla sermaye pozisyonu 46,5 milyar dolar olarak hesaplandı. Yatırımcı ile yurt dışı yatırım arasındaki borç ilişkisinin de dikkate alındığı net yatırım pozisyonu çerçevesinde Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışı yatırımlarının tutarı 51,8 milyar dolar oldu.

Türkiye kaynaklı yurt dışı yatırımların bölgelere dağılımı incelendiğinde, toplam 2 bin 43 yatırımın 756'sının AB ülkelerinde, 450'sinin "Diğer Avrupa Ülkeleri" olarak gruplandırılan Birleşik Krallık, Rusya, Balkanlar, EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üyeleri ve Doğu Avrupa bölgesinde bulunduğu görüldü.

Yakın ve Orta Doğu ülkelerinde Türkiye kaynaklı 237, diğer Asya ülkelerinde 229, Kuzey Amerika'da 160, Kuzey Afrika'da 87, diğer Afrika ülkelerinde 64, Orta Amerika ve Karayipler Bölgesi'nde 26 yatırım bulunuyor. Diğer yatırımların dünyanın dört bir yanına yayılması dikkati çekiyor.

Buna göre, AB ülkelerinin toplam yatırımlar içindeki payı yüzde 37,56 olurken diğer Avrupa ülkelerinin payı yüzde 22,1 olarak belirlendi.

Yurt dışı yatırımların bölgelere göre sermaye pozisyonuna bakıldığında, AB ülkelerinin yüzde 65,4 pay ve 30,4 milyar dolar sermaye pozisyonuyla ilk sırada geldikleri görüldü. AB ülkelerini, "Diğer Avrupa Ülkeleri" yüzde 18 pay ve 8,4 milyar dolar ile takip etti. Kuzey Amerika'da yüzde 4,9 payla 2,3 milyar dolar, Orta Asya Türk cumhuriyetleri ile Güneydoğu Asya ülkelerinin de yer aldığı "Diğer Asya Ülkeleri"nde ise yüzde 4,9 payla 2,3 milyar dolarlık Türk yatırımı bulunuyor.

İlk sırada Hollanda var

Bakanlığın anket çalışması sonucu, 2021 yılı sonu itibarıyla toplam 126 ülkede doğrudan Türk yatırımı bulunduğu görüldü. İlk sırada 201 yatırım ve 20 milyar 308 milyon 277 bin 834 dolarlık sermaye pozisyonuyla Hollanda yer aldı. Bu ülkeyi, 83 yatırım ve 4 milyar 450 milyon 151 bin 148 dolarlık sermaye pozisyonuyla Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda) takip etti. Almanya, 158 yatırım ve 2 milyar 312 milyon 571 bin 205 dolarlık yatırım tutarıyla 3'üncü, ABD de 152 yatırım ve 2 milyar 271 milyon 777 bin 66 dolarlık tutarla 4'üncü sırada bulunuyor.

Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin gerçekleştirdikleri yurt dışı yatırımlarda finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 76,5'lik payla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü yüzde 3,2'lik payla toptan ve perakende ticaret, yüzde 2,6'lık payla ana metal sanayisi, yüzde 2,6'lık payla gıda, içecek ve tütün ürünleri imalatı, yüzde 2,6'lık payla inşaat, yüzde 2'lik payla tekstil ve giyim sanayisi ve yüzde 1,9'luk payla bilgi ve iletişim sektörü izledi.