EKONOMİ
Giriş Tarihi : 05-04-2021 09:40   Güncelleme : 05-04-2021 09:40

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 130 işçi alımı yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çeşitli illerde görevlendirilmek üzere 75 koruma ve güvenlik ile 55 temizlik görevlisi pozisyonlarında 130 personel alımı gerçekleştirecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 130 işçi alımı yapacak

Bakanlığın "sürekli işçi" alım ilanı Resmi Gazete'nin bu günkü sayısında yayımlandı.

İlana göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere, İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 9 Nisan tarihine kadar yapılabilecek

Adayların, Türk vatandaşı olması, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olamsı, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması, erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması, kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılanlar veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanlar arasında yer almaması gibi şartlara uyum sağlaması gerekiyor.

Ayrıca koruma ve güvenlik görevlisi için en az 2 yıllık yükseköğretim (ön lisans) mezunu olmak, temizlik görevlisi için en az ilköğretim, en çok ortaöğretim mezuniyeti (lise veya dengi) şartları aranıyor.

İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 26 Nisan'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Konferans Salonu'nda noter huzurunda yapılacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde kura çekimine katılım olmayacak, noter kura çekimi Bakanlığın YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak ve kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt yapıalcak.

İŞKUR tarafından gönderilen listede ismi olan adaylar arasından kura çekimiyle açık iş sayısının her il ve unvan için 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.