SİYASET
Giriş Tarihi : 16-06-2022 15:07

Türkiye'deki fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Sizleri, küresel tedarik zincirlerinin yeniden oluştuğu ve ülkemizin cazibe merkezi konumunu pekiştirdiği bir dönemde ortak iş birliği girişimleri için Türkiye'deki fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum." dedi..

Türkiye'deki fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum.

İstanbul

Türkiye, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya ve Pakistan'dan oluşan Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 25'inci kuruluş yılı dolayısıyla İstanbul'da gerçekleştirilen "D-8 Yatırım Forumu" başladı.

D-8 Sekretaryası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde gerçekleştirilen forumun açılışında konuşan Ticaret Bakanı Muş, tam çeyrek asır önce stratejik bir vizyon doğrultusunda tesis edilen D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın son derece güçlü temellere dayandığını söyledi.

Muş, 1 milyarı aşkın nüfusu ve 4 trilyon dolar düzeyindeki ekonomik büyüklüğüyle D-8 ülkelerinin muazzam bir ekonomik potansiyeli bulunduğunu aktararak, "Bununla birlikte kuruluşundan bu yana geçen 25 sene içerisinde D-8 olarak sahip olduğumuz bu potansiyeli henüz tam anlamıyla maalesef kullanamadık." dedi.

Geçen yıl itibarıyla D-8 ülkelerinin Türkiye'nin dış ticaret hacmindeki payının sadece yüzde 5 civarında olduğunu belirten Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine 2002'den bu yana ülkemize doğrudan yabancı yatırım girişi 242 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmişken, aynı dönemde D-8 ülkelerinden Türkiye'ye yapılan toplam yatırım sadece 1,1 milyar dolar düzeyindedir. Aynı dönemde ülkemizin D-8 ülkelerindeki doğrudan yatırımları ise 716 milyon dolar miktarına gelmiştir. Dolayısıyla ticaret, yatırımlar ve tedarik zincirleri bağlamında bütünleşme düzeyimizin arzu edilenin oldukça aşağısında olduğunu görüyoruz. Sahip olduğumuz potansiyeli en etkin şekilde kullanacak mekanizmaları devreye almak ulusal ve bölgesel düzeyde kalkınma çabalarımızın ivme kazanması hususunda oldukça önem arz etmekte."

"Büyüme oranları ekonomimizin ileriye dönük potansiyelini ortaya koyuyor"

Mehmet Muş, küresel ekonomide yaşanan zorluklar, Rusya-Ukrayna savaşı, emtia ve enerji fiyatlarındaki artış, tedarik zincirindeki bozulmalara değinirken, bu olumsuzlukların büyümenin önünde ciddi baskı oluşturduğunu vurguladı.

Türkiye'nin tüm bu olumsuzluklara karşın 2021'i yüzde 11, bu yılın ilk çeyreğini ise yüzde 7,3'lük büyümeyle kapattığını belirten Muş, "Böylesi bir konjonktürde yakalanan bu büyüme oranları, Türk ekonomisinin ileriye dönük potansiyelini de ortaya koyması açısından önemli bir gösterge." dedi.

Muş, Türkiye'nin sadece mal ihracatında değil, hizmet ihracatında da çıtayı yükselttiğini, bu yıl hizmet ihracatının 68 milyar doları aşmasını beklediklerini bildirdi.

Türkiye'nin ihracatta yakaladığı başarılara değinen Muş, "Uluslararası pazarlara her anlamda entegre olmayı başarmış bir ülke olarak ihracatın artan ve çeşitlenen üretim olduğu kadar yatırım, istihdam ve tüm ülke sathına yayılan refah artışı demek olduğunun bilincindeyiz. Bu vesileyle sizleri, küresel tedarik zincirlerinin yeniden oluştuğu ve ülkemizin cazibe merkezi konumunu pekiştirdiği bir dönemde ortak iş birliği girişimleri için Türkiye'deki fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum." diye konuştu.

"Yabancı yatırımlar üzerindeki açık veya örtülü kısıtlamalar kaldırılmalı"

Ticaret Bakanı Muş, küresel anlamda yaşanan gelişmelerin D-8 ülkelerinin ekonomik ve ticari alandaki iş birliğini çok daha önemli hale getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"D-8 üyeleri olarak bölgesel anlamda çok uluslu şirketlerimizin küresel değer zincirleri yoluyla daha fazla bütünleşmeleri, birlik içindeki ekonomik büyümeyi canlandırmak adına hayati öneme sahiptir. Özellikle uzun vadeli, sağlam bir ekonomik büyüme kaynağı olan doğrudan yabancı sermaye yatırımları, bir yandan teknoloji transferine imkan sunarak bilgi ve tecrübenin yayılmasını teşvik ederken, diğer yandan verimlilik ve kapasite artışına katkı sunabilecek en etkili araçlardan biri haline gelmiştir. D-8 kapsamında yatırım alanında artan iş birliği ülkelerimiz arasında yeni ticaret ve yatırım bağlantılarını canlandırmak üzere eşsiz fırsatlar sağlayacak, ülkelerimizin büyümesine, istihdam ve refah seviyemizin artmasına çok değerli katkılar sunacaktır."

Muş, D-8 kapsamında sağlanacak yakın iş birliği için doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki açık veya örtülü kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulunarak, "Bu noktada ticaret ve yatırım alanındaki iş birliğinin en büyük yapı taşı olarak görmeye devam ettiğimiz D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın tam manasıyla hayata geçirilmesine verdiğimiz önemin de altını çizmek isterim." dedi.

"D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması tüm üye ve ülkelerce uygulanmalı"

Mehmet Muş, "2030 sonuna kadar üye ülkeler olarak D-8 bölge içi ticaretin, toplam ticaretimizin en az yüzde 10'una yükseltilmesi belirlenmiştir. Bu hedefe ulaşılabilmesi için D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın tüm üye ve ülkelerce uygulanmasının kilit önem taşıdığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Anlaşmanın tam anlamıyla uygulanmasının ticarete sağlayacağı katkılara değinen Muş, geçen yıl 130 milyar dolara ulaşan bölge içi ticaretin çok daha yüksek seviyelere çıkabileceğini vurguladı.

Muş, Türkiye'nin D-8 üyesi ülkeler ile iş birliğine devam edeceğini, her alanda iş birliğini artırmaya hazır olduklarını söyledi.