KÜLTÜR - SANAT
Giriş Tarihi : 08-06-2022 16:30

Türkiye Çevre Ajansına, çevre konularında iş birliği ve proje için başvuru yapılabilecek

Türkiye Çevre Ajansına yerel yönetimler, ulusal veya uluslararası kurum veya kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gerçek veya tüzel kişiler iş birliği ve ortak proje yapmak için başvurabilecek..

Türkiye Çevre Ajansına, çevre konularında iş birliği ve proje için başvuru yapılabilecek

​​​​​​Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansınca, "Türkiye Çevre Ajansı Mali ve Teknik Yönetmeliği" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle Türkiye Çevre Ajansınca yürütülecek faaliyet kapsamında yerel yönetimler, ulusal veya uluslararası kurum veya kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gerçek veya tüzel kişilerle iş birliği yapılmasına yönelik usul ve esaslar ile bu iş birlikleri kapsamında sağlanacak ve mali ve teknik desteklere ilişkin hususlar düzenlendi.

Türkiye Çevre Ajansınca yürütülecek depozito yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi, sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına ve uygulanmasına katkı verilmesi, geri kazanılabilir atık yönetiminin sağlanmasına yönelik faaliyetler için yerel yönetimler, ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler, Türkiye Çevre Ajansına iş birliği ve ortak proje yapmak üzere başvurabilecek.

İş birliği kapsamında, gerekli görülmesi veya ihtiyaç duyulması halinde mali ve teknik destek sağlanması da söz konusu olabilecek.

Mali ve teknik destek verilecek projelerde, kamu yararı gözetilmesi, öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlanması ile toplumsal gelişmeye katkıda bulunulması gözetilecek.

Türkiye Çevre Ajansınca verilecek mali ve teknik desteklere ilişkin iş birliği protokol formatı ve içeriği ile istenecek diğer belgeler belirlenerek, duyurulacak. Protokol imzalamayan ve gerekli belgeleri tamamlamayan taraflara mali ve teknik destek sağlanmayacak.

Mali ve teknik desteğin türü ve miktarı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından belirlenecek. Mali ve teknik destek taleplerinden inceleme komisyonunca uygun bulunanlar ait olduğu yıl içerisinde Başkanlık tarafından değerlendirilerek uygunluğuna veya reddine karar verilecek, uygun bulunanlar yönetim kurulu kararı ile bakan onayına sunulacak.

Desteklere ilişkin tutarlar, gerekli şartları yerine getiren ve Çevre Ajansı Başkanlığınca istenilen belgeleri eksiksiz olarak sunan ilgili tarafların hesaplarına Ajans bütçesinden aktarılacak. Aktarılan ödeneğin amacına göre uygun kullanılıp kullanılmadığı, Ajans Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulan kontrol komisyonunca incelenecek.