GÜNCEL
Giriş Tarihi : 16-04-2021 08:55   Güncelleme : 16-04-2021 08:55

Taklit ve tağşiş yapan işletmelere, ceza

Gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapan işletmelere, bundan sonra yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i kadar ceza uygulaması yapılacak

Taklit ve tağşiş yapan işletmelere, ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bu günkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, gıda ve yemde taklit ve tağşiş fiillerine yönelik yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar yer aldı.

Yönetmeliğe göre, gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapılan ürün, işleme alınmayacak, piyasaya arz edilmeyecek.

Gıda ve yem işletmecileri, ürettikleri, ithal ettikleri, kendi adı ve ticari unvanıyla piyasaya arz ettikleri ürünlerin mevzuata uygunluğundan sorumlu tutulacak.

Üretilen, ithal edilen ve piyasaya arz edilen ürünlerin mevzuata uygunluğunun doğrulanması kontrol görevlilerince resmi kontrollerle gerçekleştirilecek.

Resmi kontrollerde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda kanunda belirlenen idari yaptırımlar uygulanacak.

İdari para cezasının hesaplanması

Kanunda öngörülen idari para cezaları, yıllık gayrisafi gelir üzerinden belirlencek.

Gıda işletmecisine uygulanacak idari para cezası miktarı, işletmecinin fiilden bir önceki mali yılın sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine en yakın mali yılın sonunda kaydedilen yıllık gayrisafi gelirleri üzerinden hesaplanacak.

Taklit veya tağşiş fiilinin, üreten veya ithal eden gıda veya yem işletmecileri tarafından işlenmesi durumunda, ilk ihlalde 54 bin 555 liradan az olmamak ve 545 bin 550 lirayı aşmamak şartıyla yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası verilecek.

Fiilin 3 yıl içinde tekrarlanması halinde 109 bin 110 liradan az olmamak ve 1 milyon 91 bin 100 lirayı aşmamak şartıyla işletmenin yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanacak.

Fiil 3 yıl içinde ikinci kez tekrarlanırsa Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya ürün arz eden gıda veya yem işletmecileri tarafından bu suçların işlenmesi durumunda, ilk ihlalde 54 bin 555 liradan az olmamak ve 545 bin 550 lirayı aşmamak şartıyla yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezası kesilecek.

Fiilin 3 yıl içinde tekrarlaması durumunda, 109 bin 110 liradan az olmamak ve 1 milyon 91 bin 100 lirayı aşmamak kaydıyla kuruluşun yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezası uygulanacak.

Fiilin 3 yıl içinde ikinci kez yapılması durumunda, 218 bin 220 liradan az olmamak ve 2 milyon 182 bin 200 lirayı aşmamak şartıyla yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezası verilecek.

Tekerrür halinde Kabahatler Kanununu hükümleri geçerli olacak

Ürünün izlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende gıda veya yem işletmecileri tarafından bu suçun işlenmesi durumunda 5 bin 455 liradan az olmamak ve 545 bin 550 lirayı aşmamak şartıyla işletmenin yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezası kesilecek. Tekerrür halinde Kabahatler Kanununu hükümleri geçerli sayılacak.

İdari para cezalarına karşı dava açılması tekerrür hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmeyecek.

Gayrisafi gelirin yüzde 1'i hesaplandığında elde edilen miktarın, belirlenen alt sınırların altında kalması durumunda, kanunda belirlenen alt sınır, üst sınırların üzerinde kalması durumunda üst sınırda belirlenen miktar idari para cezası olarak verilecek.

İdari para cezalarının alt ve üst sınırları her takvim yılı başında yeniden değerleme oranında yükseltilecek.

Faaliyete yeni başlanılması ya da vergiye kayıtlı faaliyetin bulunmaması gibi nedenlerle gayrisafi gelirin tespit edilemediği hallerde idari para cezası fiil için belirlenen alt sınır üzerinden kesilecek.