EKONOMİ
Giriş Tarihi : 09-04-2021 14:21   Güncelleme : 09-04-2021 14:21

Poşet beyannamesinin süresi ay sonunda bitiyor

Plastik poşet, pil, yağ ve elektronik eşya, ilaç ve ambalajlara yönelik geçen yıl altışar aylık dönemlerle verilen geri kazanım katılım payı beyannamesi, bu yıldan itibaren 3 ayda bir verilecek.

Poşet beyannamesinin süresi ay sonunda bitiyor

Plastik poşetin ardından lastik, akümülatör, pil, yağ ve elektronik eşya, ilaç ve ambalajlar için de için geri kazanım katılım payı (GEKAP) ödenmesi şartı yürürlüğe konuluren, bu yılki payın beyan ve ödeme süresi bu ayın sonunda doluyor.

Çevre Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale gelen poşetler için geri kazanım katılım payı tahsil edilirken, geçen yıl da bu yıl uygulamanın ikinci aşaması gerçekleşmişti.

Bu çerçevede, lastik, akümülatör, pil, madeni ve bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, plastik, metal, cam ve ahşap ambalajlar için geri kazanım katılım payı tahsil edilecek.

Yeni tip koronavirüs  salgını nedeniyle iş dünyasına sağlanan kolaylıklar doğrultusunda geçen yıl mart ayında yapılan düzenlemeyle GEKAP'ın ödeme dönemleri ertelenerek 2020 yılında 6 aylık, takip eden yıllar için 3 aylık olarak yeniden düzenlenmişti.

Geri kazanım katılım payı beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini izleyen ayın son günü saat 23.59'a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekiyor.

Buna göre, bu yıl itibarıyla üçer aylık dönemlerle GEKAP beyannamesi verilmesi dönemi başlarken, ocak-şubat-mart aylarına yönelik bu yılın ilk geri kazanım katılım payı beyannamesinin 30 Nisan tarihine kadar verilmesi gerekiyor. Beyannameye ilişkin pay ödemeleri de yine aynı dönemde gerçekleştirilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilecek GEKAP beyannameleri ile tahakkuk eden paylar, vergi daireleri veznelerine, PTT iş yerlerine, anlaşmalı bankalara ya da  Başkanlığın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden banka kartı ve banka hesabından havale yöntemi ile  ödenebilecek.

Ayrıca, geri kazanım katılım payı beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içinde plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise piyasaya arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi beyanname vermek durumundalar.. Bu durumda beyannamenin "beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır" seçeneği işaretlenerek gönderilmelidir.

Poşet başına 19 kuruş ödenecek

Diğer taraftan 2021 yılında uygulanacak GEKAP tutarları da yıl başında belirlenmişti. Bu kapsamda poşet için adet başına 19 kuruş olan geri kazanım katılım payı tutarı, lastikler için türüne göre adet başına 2,1-10,9 lira, akümülatörler için kilogram başına 5,4-54 kuruş, piller için kilogram başına 2,1-16 lira, yağlarda kilogram başına 10,9-54 kuruş, elektrikli ve elektronik eşyalarda kilogram başına 21-32 kuruş, ilaçlarda kutu ya da şişe başına 1,09 kuruş, ambalajlarda (plastik, metal, kompozit, cam ve ahşap ambalajlar) litresine göre adet başına 1,09-10,9 kuruş olarak açıkandı.