ŞİRKET HABERLERİ
Giriş Tarihi : 28-09-2021 12:05   Güncelleme : 28-09-2021 13:31

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI'nın KAP'a yaptığı açıklamaya göre

Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması hakkında

 OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI'nın KAP'a yaptığı açıklamaya göre

Şirketimizin  27.09.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.856181 TL dir. 27.09.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.93 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.

  Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin  "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma"  başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde; izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü  gereği, sektörel bazda hazırlanan 27.09.2021 tarihli  portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.     

  

Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.