EKONOMİ
Giriş Tarihi : 26-03-2021 12:44   Güncelleme : 26-03-2021 12:57

Mart ayında Reel Kesim Güven Endeksi yükseldi

Reel Kesim Güven Endeksi, mart ayında şubat ayına kıyasla 1,5 puan yükselerek 110,8'e çıktı.

Mart ayında Reel Kesim Güven Endeksi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mart ayı İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi yayımlandı.

Verilerden elde edilen bilgilere göre, Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) mart ayında şubat ayına oranla 1,5 puan yükselerek 110,8 seviyesine ulaştı. Bu dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 1,5 puan yükselerek 110,2 seviyesinde gerçekleşti.

Yayılma endeksleri incelendiğinde ise gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin incelemeler endeksi yükseliş yönünde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve genel gidişata yönelik incelemeler endeksi düşüş yönünde etkiledi.

Son üç ayın baz alındığı incelemelerde, üretim hacminde artış gösterenler lehine olan seyir bir önceki aya kıyasla düştü. İç piyasa sipariş miktarında gerileme kaydedenler lehine olan seyir bir önceki ay ile aynı seviyede olurken, ihracat sipariş miktarında ise yükseliş kaydedenler lehine olan seyir düşüş kaydedenler lehine döndü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında kaldığı yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya oranla zayıflarken, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında kaldığı yönündeki değerlendirmeler ise bir önceki aya göre güçlendi.

ÜFE beklentisi yüzde 17,5'e çıktı.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde, ihracat sipariş miktarında ve iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir ve gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına yönelik artış yönlü beklentiler de güç kazandı.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda yükseliş olduğunu bildirenler lehine olan seyir de güçlenirken, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise azaldı. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler güç kazandı.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 17,5 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat ile ilgili, bir önceki aya göre daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15,1'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 13'e çıkarken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 71,9'a düştü.