EKONOMİ
Giriş Tarihi : 30-03-2021 13:02   Güncelleme : 30-03-2021 13:02

Küresel ısınma 2075'e kadar yılda 30 trilyon dolara mal olabilir

Uluslararası ekonomistler iklim değişikliğinin 2025'e kadar yılda 1,7 trilyon dolar, 2075'e kadar ise yılda 30 trilyon dolar ekonomik zarar doğurabileceği, emisyonları azaltmak için harekete geçmek gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Küresel ısınma 2075'e kadar yılda 30 trilyon dolara mal olabilir

New York Üniversitesi Politika Enstitüsü tarafından fiklim değişikliği alanında uzman 738 ekonomistle yapılan anketin sonuçları, "İklim Değişikliğinde Ekonomik Fikir Birliği" adlı çalışma ile açıklandı.

Ankete göre, ekonomistlerin iklim değişikliğinin maliyetlerine yönelik korkuları 2015 yılında  gerçekleştirilen son anketten sonra artış kaydetti.

Anket katılımcılarının yaklaşık yüzde 74'ü emisyonları azaltmak için acil ve etkili şekilde harekete geçmenin gerekli olduğunu dile getirdi. Ekonomistlerin yüzde 89'u iklim değişikliğinin ülkeler arasındaki gelir dengesizliğinin şiddetlendireceğini belirtirken, yüzde 70'i ülkeler içindeki eşitsizliğin gezegenin ısınmasıyla daha da büyüyeceğini ifade etti.

Katılımcıların yüzde 76'sı iklim değişikliğinin, ekonomik zararına ek olarak küresel ekonominin büyüme oranını da olumsuz  etkileneceğini tahmin etti.

Ekonomistler, iklim değişikliği dolayısıyla oluşacağı ötahmin edilen ekonomik zararın 2025 yılına  kadar yılda 1,7 trilyon dolara, 2075 yılına kadar ise yılda yaklaşık 30 trilyon dolara ulaşacağı konusunda fikir birliği gösterdiler.

Diğer taraftan, araştırmaya katılan ekonomistlerin yaklaşık olarak yüzde 70'i yüzyılın ortasına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmanın sağladığı faydaların, bu hedefe ulaşmak için gerekli maliyetten daha çok olacağını belirtti.

Katılımcıların yüzde 65'i rüzgar ve güneş enerjisi teknolojilerinde son zamanlarda kaydedilen maliyetlerin diğer temiz enerji teknolojilerinde de benzer şekilde düşüş göstereceğini tahmin ediyor.

New York Üniversitesi Politika Enstitüsü Strateji Direktörü Derek Syvlan, anket ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, ekonomistlerin büyük kısmının hızlı emisyon azaltımını savunduğunu  bildirerek, "Ayrıca ekonomistler, temel teknolojilerin maliyetlerindeki süregelen düşüş konusunda iyimser. Bu uzmanlar arasında, mevcut durumu korumanın büyük ölçekli enerji dönüşümünden çok daha maliyetli olacağı konusunda net bir fikir birliği bulunuyor." dedi.