EKONOMİ
Giriş Tarihi : 30-03-2021 14:18   Güncelleme : 30-03-2021 14:18

KOSGEB'den 30 bin girişimciye destek

Girişimcilik destekleri çerçevesinde 2020'de 11 bin 809 kadın girişimciye destek veren KOSGEB, bu yıl da 12 bin kadına destek sağlamayı hedefliyor

KOSGEB'den 30 bin girişimciye destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ ve girişimcilerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya kavuşmalarına katkıda bulunmak, ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak için desteklemeye devam ediyor.

Başkanlık, iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek için bu yıl 30 bin girişimciye destek sağlamayı planlıyor.

Girişimcilik destekleri çerçevesinde 2020 yllında 11 bin 809 kadın girişimciye destek veren KOSGEB, bu yıl da 12 bin kadını aynı şekilde desteklemeyi hedefliyor. Kurum tarafından 2021'de kadınlara verilecek olan girişimcilik desteklerinin toplam girişimcilik destekleri içindeki payının yüzde 29'u olması öngörülüyor.

KOBİ'lerin uluslararası pazarlara girmelerine, ihracat kapasitelerini arttırmalarına ve Türkiye'nin 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamaları amacıyla çalışan KOSGEB, bu amaç doğrultusunda desteklerine devam ediyor.

Özellikle KOBİ'lerin KOSGEB destekleri sonucu kendi aralarında ve büyük işletmelerle iş birliği yaparak büyümeye katkı sağlaması için çalışmalar sürüdürülüyor. Bu çerçevede 2021 yılında 132 KOBİ'nin KOSGEB'den destek alarak bu iş birliğine girmesi hedefleniyor.

Finansman desteği sağlanan işletme sayısı 19 bin 300 olacak

KOSGEB, KOBİ'lerin sanayide katma değer odaklı yapısal dönüşüme uyum sağlayabilmeleri için orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde üretim potansiyeli kazandıracak modern teknolojiler edinmeleri, dijital teknolojilerden yararlanarak verimlilik ve ürün kalitelerini yükseltmeleri konularında proje bazlı destekler de veriyor. Bu çerçevede  kurum 121 teknolojik ürüne destekte bulunacak.

Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkıda bulunacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini gerçekleştirmek için şletmeler tarafından gerçekleştirilecek yatırımları da destekleyen KOSGEB, bu yıl orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında 7 bin 500 işletmeye destek sağlayacak.

Böylelikle ülkenin, katma değer yaratarak uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artıracak yüksek teknoloji ürünlerinin oluşması ve ticarileşmesi hedefleniyor.

KOSGEB, finansman alanında da işletmeleri desteklemek için faaliyetlerde bulunuyor.

KOSGEB, 2021 yılında finansman desteği sağlanan işletme sayısını 19 bin 300'e çıkarmayı hedefliyor. Geçen yıl bu alanda 14 bin 544 işletmeye destek sağlamıştı.

Yerli üretime destek sağlanması içinde hassas davranan Başkanlık, bu yıl 35 ürünün yerli üretimine destek vermeyi planlıyor.