GÜNCEL
Giriş Tarihi : 29-04-2023 11:30

Kayıplar Hal Kayıt Sistemi'nden beyan edilebilecek

Organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında sertifikalı ürünler de dahil ticarete konu sebze ve meyvelerin tasnifleme, ambalajlama, depolama ve nakliye aşamalarında oluşan miktar kayıpları için Hal Kayıt Sistemi üzerinden fire beyanı yapılabilecek.

Kayıplar Hal Kayıt Sistemi'nden beyan edilebilecek

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, malların, tasnifleme, ambalajlama, ayıklama, depolama ve nakliye aşamalarında meydana gelen miktar kayıpları için, belirtilen oranları aşmayacak şekilde, Bakanlık bünyesinde elektronik ortamda kurulan ve internet tabanlı çalışan merkezi Hal Kayıt Sistemi üzerinden fire beyan edilebilecek.

Aynı mala ilişkin fire beyanı bir bildirimci tarafından yalnızca bir defa yapılabilecek.

Fire beyanı, hal rüsumu başta olmak üzere, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler ile sözleşmeden doğan yükümlülükleri ortadan kaldırmayacak.

Bildirim tarihinden itibaren 1 yıl içinde malın tüketime sunulduğu yerin belli olmaması veya diğer nedenlerle dağıtılamayan hal rüsumları, malın sisteme son olarak bildirilen yerdeki toptancı halinin bağlı olduğu belediye veya işletmecisi tarafından bildirilen banka hesabına, bu yerde toptancı hali bulunmaması durumunda il belediyesince bildirilen banka hesabına, izleyen takvim yılının ilk ayı içerisinde, ilgili banka tarafından aktarılacak.

Toptancı hallerindeki tahsisli iş yerlerinden 1 Ocak 2012'den önce kurulmuş olanların, mevcut tahsis sahiplerine, Kanun'un yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2012'den itibaren hiçbir işleme gerek kalmaksızın kiralanma süresi 12 yıldan 18 yıla çıkarılmış sayılacak. Bu tarihten önce yapılan bildirimler, yeni yapılacak bildirimlerde referans olarak kullanılamayacak.