EKONOMİ
Giriş Tarihi : 16-04-2021 10:47   Güncelleme : 16-04-2021 10:47

BDDK'dan bireysel bankacılık için yenilik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ekonomi Reformları Eylem Planı çerçevesinde, bankaların iş modellerinin vatandaşın hak ve menfaatlerine uygunluğunu ele alan Bireysel Bankacılık Analiz ve Derecelendirme Model'ini (BAM) geliştirdi.

BDDK'dan bireysel bankacılık için yenilik

BDDK tarafından yapılan açıklamada, son dönemde bankacılık sektöründe bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler paralelinde finansal yenilik, dijitalleşme ve yeni kanalların arttığı vurgulanarak, gençler ve yaşlılar gibi kırılgan müşteri profilinde bireysel bankacılık hizmetleri kullanımının yaygınlaştığı belirtildi.

Diğer taraftan bankacılık hizmetlerine erişim sağlayan nüfusun son 10 yıllık sürede büyük ölçüde arttığına değinilen açıklamada, bireysel bankacılık uygulamalarının ekonomik ve sosyal yönleriyle toplum üzerindeki etkilerinin büyüdüğü aktarıldı.

Yapılan açıklamada, söz konusu gelişmeler doğrultusunda Türkiye'nin de üyesi olduğu G20, Finansal İstikrar Kurulu, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan ilke, rehber ve raporlar ele alındığıda, genel itibarıyla üye ülkelerden finansal tüketicilerin korunmasına yönelik bir denetim ve gözetim sistemi kurmalarının beklendiği ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Dünya Bankası, tüketicinin korunması ve finansal okur-yazarlığın artırılmasının finansal piyasaların uzun vadeli istikrarı için önemine vurgu yapmaktadır. Bu kapsamda, 2021 yılı Ekonomik Reform Paketi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Ekonomi Reformları Eylem Planı doğrultusunda BAM geliştirilmiş olup, model ile halihazırda yapılmakta olan mevzuata uygunluk denetimine ilaveten proaktif bir bakış açısıyla banka işleyişinin, iş modelinin, strateji ve politikalarının finansal tüketicilerin hak ve menfaatleri kapsamında değerlendirilmesi ve bu doğrultuda kural ve standartlar oluşturularak en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır."