EKONOMİ
Giriş Tarihi : 26-10-2021 11:19   Güncelleme : 26-10-2021 11:19

Ar-Ge'ye geçen yıl yaklaşık 55 milyar lira harcandı

Türkiye'de araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının tutarı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla 9 milyar 3 milyon lira artarak 54 milyar 957 milyon lira oldu.

Ar-Ge'ye geçen yıl yaklaşık 55 milyar lira harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu, "2020 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Ar-Ge harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2019'da yüzde 1,06 iken 2020'de yüzde 1,09'a yükseldi. Ar-Ge harcaması, 2020'de bir önceki yıla kıyasla 9 milyar 3 milyon lira artarak 54 milyar 957 milyon liraya ulaştı.

Ar-Ge harcamalarında en büyük pay yüzde 64,8 ile mali ve mali olmayan şirketlerin oldu, bunu yüzde 28,4 ile yükseköğretim takip etti.

Kar amacı olmayan kuruluşlarca yapılan Ar-Ge harcamalarının da dahil olduğu genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise yüzde 6,8 olarak gerçekleşti. Personel harcamaları yüzde 52,6 ile en büyük harcama kalemini oluşturdu.

2020 yılında yapılan Ar-Ge harcamalarının yüzde 57,2'sinin finansmanı mali ve mali olmayan şirketler tarafından sağlanırken, yüzde 28,4'ü genel devlet, yüzde 12,3'ü yükseköğretim, yüzde 2'si yurt dışı kaynaklar ve yüzde 0,1'i yurt içi diğer kaynaklarca finanse edildi.

TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısı 200 bine yaklaştı

Geçen yıl 199 bin 371 kişi tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden Ar-Ge personeli olarak çalıştı.

Sektörler itibarıyla dağılıma bakıldığında ise TZE cinsinden Ar-Ge personelinin yüzde 65,3'ü mali ve mali olmayan şirketlerde, yüzde 29,9'u yükseköğretimde ve yüzde 4,7'si kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlet sektöründe yer aldı.

TZE cinsinden kadın Ar-Ge personeli sayısı 2020'de 63 bin 655 kişiyle toplamın yüzde 31,9'unu oluşturdu.

Ar-Ge personelinin yüzde 32,1'i doktora ve eşdeğeri eğitim düzeyine sahip

Öğrenim durumuna göre Ar-Ge personelinin yüzde 33,1'inin lisans eğitim düzeyine sahip olduğu görüldü. Bunu yüzde 32,1 ile doktora ve eşdeğeri, yüzde 24,6 ile yüksek lisans, yüzde 5,1 ile meslek yüksekokulu, yüzde 5,1 ile lise ve altı kategorileri takip etti.

TZE cinsinden Ar-Ge personelinin eğitim durumuna göre dağılımı ise yüzde 45,7 ile lisans, yüzde 21,4 ile yüksek lisans, yüzde 19 ile doktora ve eşdeğeri, yüzde 7,2 ile meslek yüksekokulu, yüzde 6,8 ile lise ve altı oldu.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. Düzey'e göre, aynı dönemde Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge yüzde 32,5 ile Ankara oldu. Bu kenti yüzde 25,6 ile İstanbul, yüzde 10,6 ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesi izledi.

İmalat sanayisinde Ar-Ge faaliyeti yürüten girişimler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, 2020'de imalat sanayisinde gerçekleştirilen 20 milyar 333 milyon lira tutarındaki Ar-Ge harcamasının yüzde 44,7'sinin yüksek teknoloji alanında yer alan girişimler tarafından gerçekleştirildiği görüldü.